"Dać szansę przedszkolakom w Gminie Wąsosz"
Wpisany przez michal.zarzecki   

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Gmina Wąsosz rozpoczyna realizację  projektu systemowego „Dać szansę przedszkolakom  w Gminie Wąsosz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 


W dniu 28 stycznia  2014 r. została podpisana umowa o numerze UDA-POKL.09.01.01-20-256/13-00 na realizację projektu pod nazwą „Dać szansę przedszkolakom  w Gminie Wąsosz”  pomiędzy Instytucją Pośredniczącą - Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, a Beneficjentem – Gminą Wąsosz.

 


Wartość projektu wynosi 174 540,10  złotych, w tym:

1)      ze środków EFS – 148 359,08  zł,

2)      dotacja celowa z budżetu krajowego –26 181,02  zł.

 


Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy 2 oddziałów przedszkolnych w 2 szkołach podstawowych w gminie Wąsosz poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich w terminie do 31.06.2014.

 


W ramach projektu w  2 oddziałach przedszkolnych obecnie funkcjonujących  w Szkole Podstawowej w Wąsoszu  , Szkole Podstawowej w Ławsku przewiduje się działania w zakresie organizacji placu zabaw, dostosowania toalet, wyposażenia pomieszczeń m.in. w meble, sprzęt komputerowy, sprzęt elektroniczny  , zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne itp.

 


 

SONDA

Czy podobał Ci się tegoroczny festyn w Wąsoszu?
 

INFORMACJE

stat4u

 

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Aby dowiedziec sie wiecej na temat wykorzystania plikow cookies za posrednictwem swojej przegladarki internetowej. kliknij tutaj.

Akceptuje pliki cookies z tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information