Historia

W okresie kształtowania się państwa polskiego ziemia wąsoska nie należała do ziem ludnych. Prawdopodobnie ziemie te zamieszkiwali Jaćwingowie. Po rozbiciu Jaćwieży nie zakończyły się walki na tych terenach. Wprost przeciwnie rozgorzały silne, długotrwałe wojny o ziemie jaćwińskie między Zakonem Krzyżackim, Mazowszem i Litwą. Mazowszanie podejmowali nieraz próby umocnienia militarnego nad Biebrzą i Wissą, wznosząc swe grody. Takim grodem mógł być Ławsko, o typowej dla mazowieckich grodów nazwie, po którym pozostało grodzisko a w XV wieku wieś Ławsk. Wojny uniemożliwiały kolonizację tych ziem i przez cały wiek XII i XIV ziemie te stały pustką . Cały teren powiatu grajewskiego a w nim ziemia wąsoska jeszcze długo była pokryta puszczą.


Ostatecznie ziemie te weszły w skład Mazowsza i w XV wieku książę Janusz I Mazowiecki rozpoczął kolonizację tych ziem, która została zakończona pod koniec XV wieku.


Utworzenie zwartego kompleksu dóbr książęcych, zagęszczenie się osadnictwa nad Wissą i jej dopływami, wymagało założenia ośrodka wymiany handlowej i produkcji rzemieślniczej – pierwszego miasta na tych ziemiach. Wybór padł na osadę Wąsosze położoną przy drodze wodnej i w pobliżu skrzyżowania drogi lądowej, wiodącej z Wizny w kierunku granicy krzyżackiej. Po utworzeniu miasta Wąsosza w 1471 roku powstaje powiat wąsoski, do którego przynależą powstałe wsie na ziemi wąsoskiej


Po III rozbiorze Polski – część Mazowsza a wraz z nim powiat wąsoski zostaje przyłączony do Prus Nowowschodnich powołanych przez władze pruskie w grudniu 1795 roku2.


Dnia 7 lipca 1807 roku w Tylży nad Niemnem, Francja podpisała z Rosją a 9 lipca z Prusami traktaty pokojowe. Uzgodniono w nich powstanie Księstwa Warszawskiego. Powiat wąsoski wraz z całym Mazowszem został włączony w granice Królestwa.


W dniu 9 czerwca 1815 roku utworzono Królestwo Polskie podporządkowane Cesarstwu Rosyjskiemu. Mazowsze wraz z ziemią wąsoską zostało włączone w jego granice.


W roku 1867 powstaje powiat szczuczyński i Wąsosz wraz z przyległymi wsiami przynależy do tego powiatu.


W 1915 roku następuje nowy podział administracyjny i gmina Wąsosz wchodzi w skład nowo utworzonego powiatu grajewskiego.


 

SONDA

Czy podobał Ci się tegoroczny festyn w Wąsoszu?
 

INFORMACJE

stat4u

 

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Aby dowiedziec sie wiecej na temat wykorzystania plikow cookies za posrednictwem swojej przegladarki internetowej. kliknij tutaj.

Akceptuje pliki cookies z tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information