- Gmina Wąsosz - https://gminawasosz.pl -

1,3 mln zł na mikroinstalacje OZE w gminie Wąsosz

Kolejne instalacje ogniw fotowoltaicznych trafią na dachy domów mieszkańców Podlaskiego. Umowę w tej sprawie podpisał we wtorek (2.03) Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. Unijną dotację otrzyma gmina Wąsosz.

– Cieszymy się, że możemy podpisać kolejną umowę na takie przedsięwzięcie. Dzięki takiej inwestycji zwiększy się w naszym województwie wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Będzie mniej zanieczyszczeń w powietrzu co wpłynie na poprawę jakości powietrza w gminie Wąsosz. I najważniejsze – obniżą się znacznie koszty utrzymania gospodarstw domowych. Mieszkańcy na pewno odczują tę zmianę – powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

Dzięki przyznanej dotacji gmina Wąsosz udzieli mieszkańcom grantów na montaż 67 mikroinstalacji OZE na potrzeby zasilania budynków mieszkalnych. Będą to ogniwa fotowoltaiczne jak i kolektory słoneczne. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów lotnych powstających podczas spalania konwencjonalnych surowców energetycznych. Produkcja energii z instalacji wykorzystujących OZE wyniesie 247 MWhe, produkcja energii cieplnej wyniesie 11 MWht/rok.  Realizacja projektu potrwa do połowy 2022 roku.

Cała inwestycja będzie kosztować prawie 2 mln zł z czego dofinansowanie przyznane z funduszy europejskich to 1,3 mln zł. Dotacja pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ramach tego konkursu dotacje z funduszy UE dostanie prawie 50 podlaskich gmin. Otrzymają one dofinansowanie w wysokości 57 mln zł. Dzięki tej pomocy w województwie podlaskim powstanie ponad 600 sztuk nowych kolektorów słonecznych oraz blisko 2,8 tys. sztuk nowych instalacji fotowoltaicznych. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych CO2 – wyniesie ponad 9 tys. ton.

źródło: wrotapodlasia.pl