Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa

Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej – pod takim hasłem w sobotę 21 maja w godz. od 13.00 do 17.00 będzie funkcjonował mobilny punkt rekrutacyjny na Łomżyńskich Bulwarach, w którym będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej: ile trwa, kto może do niej przystąpić i na czym polega. Na miejscu można będzie wypełnić wniosek o powołanie (dlatego warto zabrać dowód osobisty). 

 Kandydat do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową oraz dodatkowo – dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę.

Jeżeli kandydat wybierze dobrowolną zasadniczą służbę wojskową to:

− przejdzie przez 2 etapy służby – 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (w tym czasie będzie miał wybór – nie musi być skoszarowany);

− będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żołnierza zawodowego – 4560 zł, ale także: – prawo do urlopu wypoczynkowego, – możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia), – prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym, – pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska;

− na czas służby będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie;

− będzie mógł wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia;

− będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie. 

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona Ustawą o obronie Ojczyzny.

Lokalizacja mobilnego punktu rekrutacyjnego: 

ul. Żydowska 10, 18-400 Łomża 

Łomżyńskie Bulwary

Print This Post