Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Dodatek osłonowy w 2022 r.

Dodatek osłonowy w 2022 r.

Dodatek osłonowy w 2022 to jeden z elementów tarczy antyinflacyjnej    

Od 4 stycznia wchodzi w życie i można już składać wnioski o dodatek osłonowy. Będzie on wypłacany w 2022 w dwóch ratach.

Wysokość dodatku osłonowego zależy od dochodu, ale też źródła ciepła.

Celem wprowadzenia dodatku osłonowego jest rekompensata dla obywateli za rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał najuboższym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego uzależniona jest od dochodu. I tak:

400 zł otrzyma jednoosobowe gospodarstwo przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 2 100 zł,
600 zł otrzyma 2-3 osobowe gospodarstwo, jeśli budżet nie przekracza 1 500 zł miesięcznie na osobę,
850 zł otrzyma 4-5 osobowe gospodarstwo, którego miesięczny dochód nie przekracza 1 500 zł na osobę,
1 150 zł otrzyma gospodarstwo 6 i więcej osobowe, którego miesięczny dochód nie przekracza 1 500 zł na osobę.

Wnioski o dodatek osłonowy składa się we właściwej dla miejsca zamieszkania gminie lub elektronicznie.

Plakat_dodatek_oslonowy_-_wersja_kolorowa

Wskazowki_jak_wypelnic_wniosek_o_dodatek_oslonowy

Wniosek do pobrania:

Print This Post