Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

17 sierpnia weszły w życie przepisy nowego rozporządzenia ws. wzoru wniosku o dodatek węglowy. Oznacza to, że gospodarstwa domowe mogą już przystąpić do wnioskowania w swojej gminie o wypłatę 3 000 zł dodatku na zakup węgla.

 1. Głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi,
 2. Nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek przysługuje również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.
 3. Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
 4. Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r.

 • elektronicznie – przez EPUAP (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony przez  profil zaufany)
 • osobiście w Urzędzie Gminy Wąsosz

Wniosek o dodatek węglowy składa się z dwóch części. W pierwszej części wnioskodawca zobowiązany jest do podania podstawowych danych:

 • imię i nazwisko,
 • obywatelstwo,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • numeru telefonu oraz adresu e-mail,
 • numer konta bankowego, na które mają zostać wypłacone pieniądze.

W przypadku wieloosobowego gospodarstwa należy podać liczbę domowników z uwzględnieniem wnioskodawcy, a także podać ich dane. We wniosku trzeba będzie również zaznaczyć jakie jest główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego.

Wzór wniosku do pobrania

Print This Post