- Gmina Wąsosz - https://gminawasosz.pl -

Druki do pobrania

Opłata za śmieci

wniosek jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

wniosek o utylizacje azbestu