- Gmina Wąsosz - https://gminawasosz.pl -

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

    Wójt Gminy Wąsosz informuje, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację należy złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Wąsosz (deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania w załącznikach).

Terminy na złożenie deklaracji:

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.

 Wójt Gminy Wąsosz

                                                                                                  (-) Czesław Ołdakowski

ulotka-1f-1

Materiały do pobrania: