Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Informacja o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury

Informacja o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 13 ust. 2, 7 i 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), zgodnie z dyspozycją § 4 uchwały Nr XVI/136/2021 Rady Gminy Wąsosz z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

podaje się do wiadomości publicznej ogłoszenie o zamiarze połączenia

dwóch samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wąsoszu oraz Biblioteki Publicznej Gminy Wąsosz i utworzenia jednej samorządowej instytucji kultury o nazwie: Biblioteka oraz Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu.

Treść uchwały wraz z uzasadnieniem zamieszono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąsosz, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąsosz.

Wójt Gminy Wąsosz

Czesław Ołdakowski

Print This Post