- Gmina Wąsosz - https://gminawasosz.pl -

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Gmina Wąsosz w ramach programu Polska Cyfrowa wnioskuje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o grant na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR z przeznaczeniem ich do nauki zdalnej.

Zainteresowani mieszkańcy zobowiązani są do składania zamieszczonych poniżej oświadczeń do Urzędu Gminy Wąsosz w terminie do dnia 19 października 2021 r.

Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletni uczniowie szkół średnich mieszkający w miejscowościach, w których funkcjonowały PGR-y do dn. 19 października 2021 roku mogą składać w Urzędzie Gminy Wąsosz stosowne oświadczenia. Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:

Załączniki: