Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2243) oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżania ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 540 z późn. zm.), zmienionego rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1412) i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2020 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 683), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza publiczny przetarg ustny (licytowany) ograniczony na sprzedaż nieruchomości, wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Wąsosz, powiat grajewski, województwo podlaskie.

KOWR

Print This Post