Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Kto skorzysta z zamrożenia cen prądu w 2023 roku?

Kto skorzysta z zamrożenia cen prądu w 2023 roku?

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127 z późn. zm.) przewiduje 4 limity zużycia prądu:

  1.  2000 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej,
  2.  3000 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który prowadzi gospodarstwo rolne,
  3.  3000 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który posiada Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej,
  4.  2600 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkuje wspólnie z osobą posiadającą, w dniu wejścia w życie Ustawy, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Aby skorzystać z zamrożenia cen prądu w 2023 roku niezbędnym jest złożenie oświadczenia do sprzedawcy energii elektrycznej (zakładu energetycznego).

Do oświadczenia należy załączyć: 

  • rolnicy – kopia decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok,
  • duże rodziny – kopia Karty Dużej Rodziny (karta w dniu złożenia oświadczenia musi być ważna) – wniosek o Kartę osoby uprawnione składają do Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • gospodarstwa z osobami z niepełnosprawnością – kopia orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności osoby zamieszkującej w gospodarstwie domowym. 

Oświadczenie składa się na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej (jeżeli osoba posiada profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny).

Oświadczenie w formie papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym i składa się
w siedzibie sprzedawcy energii lub w formie przesyłki listowej, za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyła na adres sprzedawcy energii. 

Oświadczenie należy złożyć nie później niż do 30 czerwca 2023 roku.

Jeżeli osoba uprawniona posiada odrębne umowy na sprzedaż i na dystrybucję energii to oświadczenie powinna złożyć zarówno do sprzedawcy jak i do dystrybutora. 

Print This Post