Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Obowiązek zgłoszenia zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Obowiązek zgłoszenia zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Wąsosz informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie dopełnili obowiązku zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, nowi użytkownicy zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, osoby u których zaszła jakakolwiek zmiana np. podłączyli się do kanalizacji lub zmienili zbiornik bezodpływowy na oczyszczalnię przydomową, są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia wypełnionego i podpisanego zgłoszenia do Urzędu Gminy Wąsosz, w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2023 roku.

Każdy właściciel posesji na której znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków ma obowiązek zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub osadu ściekowego z firmą posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wąsosz. Wykaz firm dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Wąsosz oraz na stronie internetowej urzędu.

Jednocześnie informujemy, że rozpoczyna się cykl kontrolny w zakresie wypełniania przez właścicieli tego obowiązku. Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu celem przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

Za brak umowy oraz brak dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub osadów właścicielowi nieruchomości grozi mandat karny.

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego

Print This Post