Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Raport o stanie gminy za rok 2019

Raport o stanie gminy za rok 2019

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy Wąsosz przedstawia Radzie Gminy Wąsosz Raport o stanie Gminy Wąsosz za rok 2019 w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy Wąsosz przedstawia Radzie Gminy Wąsosz Raport o stanie Gminy Wąsosz za rok 2019
w terminie do dnia 31 maja 2020 r.


W debacie nad Raport o stanie Gminy Wąsosz zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Wąsosz, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.


Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób.


Raport o stanie Gminy Wąsosz za rok 2019 będzie przedstawiony na sesji Rady Gminy Wąsosz w dniu 3 lipca 2020 r.

                                                                                     Wójt Gminy Wąsosz

 Czesław Ołdakowski

Print This Post