Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Wąsosz informuje, że podjął czynności związane ze złożeniem  wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Wąsosz zainteresowani odbiorem odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą składać ankietę o w/w odpadach w terminie do 17 lutego 2023 r. Wzór ankiety, która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, dostępny jest w pokoju Nr 1 (sala konferencyjna) Urzędu Gminy Wąsosz oraz na stronie internetowej urzędu.

Po otrzymaniu  dofinansowania Gmina Wąsosz ustali zasady usuwania w/w odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W przypadku, gdy cena odbioru odpadów okaże się wyższa niż uzyskane przez Gminę dofinansowanie (500 zł za 1 tonę), rolnik zobowiązany będzie pokryć różnicę w cenie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąsosz, pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel.  86 273-10-01 w. 22.

Wójt Gminy Wąsosz

           (-) Czesław Ołdakowski

Załączniki:

folia-deklaracja.pdf

ogłoszenie.pdf

Print This Post