Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Wybory > Wybory do Sejmu i Senatu

Wybory do Sejmu i Senatu

O G Ł O S Z E N I E

W związku z zarządzonymi na dzień 13 października 2019 roku wyborami do Sejmu i Senatu, na podst. art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684).– informuję, że spis wyborców Gminy Wąsosz będzie udostępniony do wglądu w dniach od 23 września 2019 r. do 04 października 2019 r. w siedzibie i godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30,w pokoju Nr 8.

Wójt Gminy Wąsosz

Czesław Ołdakowski

Postanowienie o terminie pierwszych posiedzeń komisji

Postanowienie o powołaniu komisji

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY

Informacja o losowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy Wąsosz

Obwieszczenie Wójta Gminy Wąsosz

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku

INFORMACJA

Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku

z dnia 26 sierpnia  2019 r.

Na podstawie art. 170 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019  r. poz. 684 i 1504)  do publicznej wiadomości informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach:

 1. SKŁAD OSOBOWY
 1. Jacek Malinowski              –   Komisarz Wyborczy w Białymstoku I           –  Przewodniczący Komisji
 2. Jolanta Korwin-Piotrowska  – Sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku     – I Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Mirosław Józef Trzaska         – sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku    – II Zastępca Przewodniczącego Komisji
 4. Sławomir Wołosik                  – sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku             – Członek Komisji
 5. Irena Opolska                          – sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku             – Członek Komisji
 6. Iwona Hulko                            – sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku             – Członek Komisji
 7. Wojciech Jabłoński               – sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku             – Członek Komisji
 8. Grzegorz Piotr Front               – sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim   – Członek Komisji
 9. Sławomir Kuczyński               – sędzia Sądu Rejonowego w Sokółce                     –  Członek Komisji

Marek Rybnik – Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku – Sekretarz Komisji

 1. SIEDZIBA

Gmach Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
ul. Mickiewicza 3

 pok. nr 303,  tel. 85 7439-439

przyjmowanie zgłoszeń i rejestracja list kandydatów na posłów 

i kandydatów na  senatorów – pok. nr 303

 1. DYŻURY
27 sierpnia 2019 r. w godz. 1200 – 1530
28 sierpnia 2019 r. w godz. 1200 – 1530
29 sierpnia 2019 r. w godz. 1200 – 1530
30 sierpnia 2019 r.  w godz. 1200 – 1530
31 sierpnia 2019 r. (sobota) w godz.   900 –  1300
02 września 2019 r.  w godz.  900 – 1530
03  września 2019 w godz.  900 – 2400

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

w Białymstoku

(-) Jacek Malinowski

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

WYCIĄG

OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Okręgowa Komisja Wyborcza w Białymstoku

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 24 – obejmujący cały obszar województwa podlaskiego

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 14.

Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 59 – część województwa podlaskiego obejmująca obszary powiatów:

augustowski, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, suwalski, zambrowski  oraz miast na prawach powiatu: Łomża i Suwałki.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Okręg wyborczy nr 60 – część województwa podlaskiego obejmująca obszary powiatów:

białostocki, sokólski oraz miasta na prawach powiatu: Białystok.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Okręg wyborczy nr 61 – część województwa podlaskiego obejmująca obszary powiatów: bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3.

Zastępca Przewodniczącego

Państwowej Komisji Wyborczej

     Sylwester Marciniak

INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Postanowienie o terminie wyborów

Print This Page