- Gmina Wąsosz - https://gminawasosz.pl -

Wybory Prezydenta RP

Postanowienie o zmianach w składach komisji

Informacja o sposobie głosowania

Obwieszczenie o II turze

Ogłoszenie o wyłożeniu spisu wyborców

Informacja o pierwszym posiedzeniu

POSTANOWIENIE NR 51/2020

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄSOSZ

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Postanowienie Marszałka Sejmu RP

<strong>Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej</strong>

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców

ZMIANA ADRESU E-MAIL!!!

Wójt Gminy Wąsosz informuje o zmianie adresu e-mail do korespondencji oraz przesyłania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Wąsosz.

Aktualny adres: wojt@gminawasosz.pl

Obwieszczenie o kandydatach na Pezydenta RP

Obwieszczenie Wójta Gminy Wąsosz o obwodach

<strong><strong>ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE WĄSOSZ</strong></strong>

Informuję, że w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii oraz wprowadzeniem zakazu wychodzenia z domu poza niezbędnymi sytuacjami, a także spowodowaną tym reorganizacją pracy Urzędu Gminy Wąsosz, prawidłowo wypełnione, kompletne, podpisane
i zeskanowane zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych należy najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15.30 przesyłać
:


Dodatkowo oryginały zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz, przy czym dopuszcza się termin wpływu oryginału dokumentów po 10 kwietnia 2020 r.,

  • za pośrednictwem ePUAP na adres skrytki Urzędu Gminy Wąsosz (należy wybrać pismo ogólne i załączyć do niego zgłoszenie do okw),
  • pocztą na adres: Wąsosz, Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz,
  • poprzez wrzucenie zgłoszeń w zamkniętej kopercie do specjalnego pojemnika umieszczonego na parterze urzędu (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15.30) – bez możliwości potwierdzenia wpływu.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  2. potwierdzenie doręczenia do Urzędu Gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik Urzędu Gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 86 273-10-01.

Wyjaśnienia PKW dotyczące komisji

Postanowienie o obwodach

Obwieszczenie dotyczące plakatowania

Postanowienie o terminie wyborów