Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

WÓJT GMINY WĄSOSZ

INFORMUJE MIESZKAŃCÓW O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA
WNIOSKÓW O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO
DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Wnioski mogą składać mieszkańcy Gminy Wąsosz, którzy spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego oraz nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe tj.

  • I transza – 1500 kg do 31 grudnia 2022 r.,
  • II transza – 1500 kg w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Wąsosz oraz zamieszczone są na naszej stronie internetowej.

Print This Post