Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Działania realizowane przez Gminę Wąsosz

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W piątek 12 kwietnia w Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu obyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP)

Turniej ten ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnejna terenie gminy Wąsosz

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pod nazwą:
Modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej
na terenie gminy Wąsosz

mająca na celu poprawę gospodarki wodno-kanalizacyjnej w gminie Wąsosz poprzez rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody, przebudowę przepompowni ścieków oraz układu dopływającego ścieków do oczyszczalni, wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zakup niezbędnego wyposażenia do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Wąsosz z dofinansowaniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Żebry

Gmina Wąsosz otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 na realizację projektu „Wsparcie jednostki OSP w Żebrach poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”, który obejmuje:

  • Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
  • Przeszkolenie 6 ochotników z jednostki w zakresie poszukiwawczo-ratowniczym
     oraz 3 Druhów w zakresie ratownictwa wysokościowego.

Wartość projektu oszacowana została na kwotę 1.320.741,67 zł, z czego dofinansowanie wynosi 990.556,25 zł (stanowiąc 75,00% wartości ogólnej projektu). Łącznie w tej kategorii o dofinansowanie ze środków UE ubiegały się aż 54 podmioty, spośród których dotację przyznano 32 najlepszym wnioskodawcom, w tym Gminie Wąsosz.

Zakup nowego pojazdu pozwoli zastąpić wysłużony ponad czterdziestoletni samochód marki Magirus, oraz ma na celu efektywniejsze przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, w tym, pożarom, wypadkom, powodziom i minimalizowanie ich skutków.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie