Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Działania realizowane przez Gminę Wąsosz

Działania realizowane przez Gminę Wąsosz

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WĄSOSZ

Tablica

Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Gmina-Wasosz-2

Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo – Kędziorowo

Wasasz-tablica

Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz

Budowa-energooszczednego-budynku-Urzedu-Gminy

Przebudowa drogi gminnej nr 1041184B Nieciki – Szymany

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Informacja-na-strone

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Informacja-na-strone2

Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz

TERMOMODERNIZACJA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA P.W. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
W WĄSOSZU

Plakat-promocyjny

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsosz

Informacja-na-stronę

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wąsosz

Usuwanie-informacja-azbest

INFORMACJA

informacja-o-upoblicznieniu-dotacji-I-transza-2 dokumentacja-fotograficzna-2

I N F O R M A C J A

informacja-o-upoblicznieniu-dotacji-I-transza

Program odnowy wsi województwa podlaskiego

tablica-informacyjna

Fundusz dróg samorządowych

tablica_120x80_Jaki tablica_120x80_Modzele

Gmina Wąsosz – pomoc osobom potrzebującym wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu

Opis-na-stronę-Wąsosz

„Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej w Sulewie-Kownatach

Trzy izby lekcyjne w Szkole Podstawowej w Sulewie-Kownatach zostały wyposażone  w nowoczesne monitory interaktywne o przekątnej 65 cali i rozdzielczości 4K.

Pomoce dydaktyczne zakupiono z dotacji celowej w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Wkład własny 3 500,- zł.

Środki uzyskane w ramach programu rządowego 14 000,- zł.

Wszyscy nauczyciele Szkoły brali udział w cyklu szkoleń  związanych z obsługą monitorów, zastosowaniem ich w procesie dydaktycznym oraz wybranych narzędzi przydatnych do tworzenia materiałów lekcyjnych.

Do szkoleń przeprowadzonych w SP w Sulewie-Kownatach przez  CEN w Łomży zaproszono również nauczycieli z innych szkół z terenu gminy Wąsosz.

Nauczyciele Szkoły i uczniowie chętnie wykorzystują nowy sprzęt,  przez co lekcje są atrakcyjniejsze i są łatwiej przyswajane przez uczniów.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wąsosz – III etap

Plakat

1,3 mln zł na mikroinstalacje OZE w gminie Wąsosz

oze2021

Informacja

informacja-o-upoblicznieniu-dotacji-1

Informacja

informacja-o-upoblicznieniu-dotacji-1

Informacja

Programu-odnowy-wsi-wojewodztwa-podlaskiego-–-Kreatywna-wies

Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich
w Ławsku

info-o-upublicznieniu-dotacji

Informacja

informacja-o-upoblicznieniu-dotacji

Informacja

informacja-o-upoblicznieniu-dotacji-Kedziorowo

Informacja

informacja-o-upoblicznieniu-dotacji-Lawsk

Informacja

informacja-o-upoblicznieniu-dotacji-Wasosz

Informacja

informacja-o-upoblicznieniu-dotacji-Wasosz

Informacja

informacja-o-dofinansowaniu

Informacja

Gmina-Wasosz-dofinansowanie-osp-zebry

Informacja

Informacja-na-strone