Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Kontakt

Kontakt

Plac Rzędziana 8
19-222 Wąsosz

e-mail: wojt@gminawasosz.pl

Skrytka ePUAP: /ugwasosz/SkrytkaESP

Kontakt telefoniczny:

Sekretariat: tel. +48 86 273 10 01

Nr rachunku bankowego: 71 8768 0003 2605 5101 2000 0010

Nr rachunku bankowego do opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi:
22 8768 0003 2605 5101 2000 0310

Wykaz numerów wewnętrznych:

Drogi
Ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo
w. 15
Działalność gospodarcza, mienie gminy, zaopatrzenie w wodęw. 23
USC, dowody osobiste, ewidencja ludności, planowanie przestrzennew. 16
Obsługa rady gminy, opłaty za śmieciw. 17
Podatki, Opłaty za wodę i ściekiw. 20
Informatyk, Zamówienia publicznew. 22
Księgowość budżetowa, Płace, Oświataw. 23
Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, Oświetlenie uliczne, Zgłaszanie awarii instalacji solarnychw. 26
Ośrodek Pomocy Społecznejw. 24
w. 25