Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Przetargi

OGŁOSZENIE

z dnia 10.07.2023 r.

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

Ciągnika rolniczego URSUS C-360 3P

Przetarg odbędzie się w dniu 27.07.2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Wąsoszu sala nr 6.

Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 38, art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i § 3, § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

WÓJT GMINY WĄSOSZ

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąsosz, położonej w obrębie geodezyjnym Kędziorowo oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 218/4 o powierzchni 0,0422 ha.

Wykaz nieruchomości mienia gminnego Gminy Wąsosz przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Wójt Gminy Wąsosz podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Wąsosz została przeznaczona do zbycia następująca nieruchomość: