Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38, art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.) i § 3, § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

WÓJT GMINY WĄSOSZ

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąsosz, położonej w obrębie geodezyjnym Kędziorowo oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 36/5 o powierzchni 0,8615 ha.

Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 38, art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i § 3, § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

WÓJT GMINY WĄSOSZ

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąsosz, położonej w obrębie geodezyjnym Kędziorowo oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 218/4 o powierzchni 0,0422 ha.

Wykaz nieruchomości mienia gminnego Gminy Wąsosz przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Wójt Gminy Wąsosz podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Wąsosz została przeznaczona do zbycia następująca nieruchomość:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2243) oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżania ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 540 z późn. zm.), zmienionego rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1412) i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2020 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 683), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza publiczny przetarg ustny (licytowany) ograniczony na sprzedaż nieruchomości, wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Wąsosz, powiat grajewski, województwo podlaskie.

Print This Post