Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności

Zawiadomienie – XXXI Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), zawiadamiam, że w dniu 7 marca 2024 r. (czwartek), o godz. 09:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8 odbędzie się XXXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wąsosz.

Czyste Sołectwo 2024

Serdecznie informujemy, że ruszyła kolejna edycja konkursu Czyste Sołectwo 2024, realizowanego przez organizację odzysku ASEKOL PL we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów.

Projekt „Czyste Sołectwo” skierowany jest do sołectw/sołtysów i polega na zbiórce elektroodpadów.

Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne, a sołectwa nie ponoszą żadnych kosztów związanych z akcją.

Za każdą zebraną tonę elektroodpadów sołectwo otrzymuje 400 zł na przedpłaconej karcie płatniczej, którą może płacić wszędzie! Sołectwa, które skorzystały już z karty w poprzednim roku wiedzą jak wygodne jest to rozwiązanie.

XXI edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku zaprasza właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Konkurs organizowany jest od 2003 roku w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem dwudziestej pierwszej edycji Ogólnokrajowego Konkursu na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz upowszechnienie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w konkursie jest niezwykłą okazją do zidentyfikowania wielu zagrożeń w miejscu pracy rolników oraz zachętą do ich wyeliminowania. Udział w Konkursie mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne, których przynajmniej jeden z właścicieli objęty jest ubezpieczeniem społecznym rolników.

Uczymy się przeciwdziałać emisjom

Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy z siedzibą w Grajewie zaprasza do udziału w konkursach realizowanych w ramach projektu pn. „Uczymy się przeciwdziałać emisjom”.

Konkursy ekologiczne realizowane w ramach projektu:
1. Konkurs wiedzy pn. „Wiem jak przeciwdziałać emisyjności”.
2. Konkurs plastyczny pn. „Walka ze smogiem – unikanie emisji powierzchniowej”.
3. Konkurs na wykonanie spotu informacyjnego pod hasłem „Program Czyste Powietrze”.

Zgłoszenia do konkursów odbywają się za pośrednictwem szkoły podstawowej.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminami uczestnictwa w konkursach, które dostępne są w załącznikach.

Projekt pn. „Uczymy się przeciwdziałać emisjom” realizowany jest w związku z zawartą umową dotacji Nr 1334/23/B-EE/ECP-445/DEE na dofinansowanie Przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu priorytetowego pn. „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy