Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności

INFORMACJA

Na podstawie umowy nr 7811/23/B-LZ/PZ-1283/DMS zawartej w dniu 23 listopada 2023 r. w Białymstoku, realizując zadanie Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsoszu dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku jednostka OSP w Wąsoszu otrzymała dofinansowanie w formie dotacji kosztów w kwocie: 25 000,00 zł

W ramach powyższej pomocy finansowej zakupiono:

  1. Maska do aparatu powietrznego wraz z pokrowcem – 10 szt.
  2. Megafon – 1 szt.
  3. Pompa do wody zanieczyszczonej z kpl. węży ssawnych – 1 szt.
  4. Ściągacz linowy wraz  z liną – 1 szt.
  5. Ubranie koszarowe – 9 szt.

Zakupu dokonano z następujących źródeł:

Kwota dotacji NFOŚiGW – 24 500,00

Kwota dotacji WFOŚiGW w Białymstoku – 500,00

Kwota dotacji z budżetu Gminy Wąsosz – 2 500,00 zł

 Razem:  27 500,00 zł   

INFORMACJA

Na podstawie umowy nr 7445/23/B-LZ/PZ-1647/DMS zawartej w dniu 23 listopada 2023 r. w Białymstoku, realizując zadanie Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławsku dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku jednostka OSP w Ławsku otrzymała dofinansowanie w formie dotacji kosztów w kwocie: 25 000,00 zł

W ramach powyższej pomocy finansowej zakupiono:

  1. Hełm strażacki – 11 szt.
  2. Ubranie specjalne – 1 szt.
  3. Kombinezon ochronny na owady – 1 szt.

Zakupu dokonano z następujących źródeł:

Kwota dotacji NFOŚiGW – 24 500,00

Kwota dotacji WFOŚiGW w Białymstoku – 500,00

Kwota dotacji z budżetu Gminy Wąsosz – 2 500,00 zł

Razem:  27 500,00 zł   

INFORMACJA

Na podstawie umowy Nr 7446/23/B-LZ/PZ-4039/DMS zawartej w dniu 23 listopada 2023 r. w Białymstoku, realizując zadanie Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kędziorowie dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku jednostka OSP w Kędziorowie otrzymała dofinansowanie w formie dotacji kosztów w kwocie: 10 000,00 zł

W ramach powyższej pomocy finansowej zakupiono:

  1. Ubranie specjalne – 3 szt.
  2. Rękawice specjalne – 2 szt.

Zakupu dokonano z następujących źródeł:

Kwota dotacji NFOŚiGW – 9 500,00

Kwota dotacji WFOŚiGW w Białymstoku – 500,00

Kwota dotacji z budżetu Gminy Wąsosz – 1 000,00 zł

 Razem:  11 000,00 zł   

KRUS informuje

Dyrektor Odziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że zgodnie z uchwałą nr 20 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 23 listopada 2023 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w I kwartale 2024 r. wynosi 60,00 zł.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie informuje, że w grudniu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1429,60 zł,
w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w I kwartale 2024 r. wynosi 143,00 zł.

Print This Post