Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Szkoły w gminie

Szkoły w gminie

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu

Adres:
ul. Piaskowa 31
19-222 Wąsosz

Tel.: 86 273-11-54

Szkoła Podstawowa w Ławsku

Adres:
Ławsk 107
19-222 Wąsosz

Tel.: 86 273-11-66

Szkoła Podstawowa w Sulewie – Kownatach

Adres:
Sulewo-Prusy 18
19-222 Wąsosz

Tel.: 86 273-10-56

Szkoła Podstawowa w Niecikach

Adres:
Nieciki 43
19-222 Wąsosz

Tel.: 86 273-11-58

(prowadzona przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR)

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych


INFORMACJA W SPRAWIE REKRUTACJI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Wójt Gminy Wąsosz zgodnie z 154 ust. 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

  1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego oddziału przedszkolnego i punktów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym prowadzonym oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych, kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria zostały określone uchwałą Nr XVII/145/2017 Rady Gminy Wąsosz z dnia 31 marca 2017 r.;
  3. W postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych, kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria zostały określone uchwałą Nr XVII/144/2017 Rady Gminy Wąsosz z dnia 31 marca 2017 r.     Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 zostały określone w zarządzeniu Nr 255/2022 Wójta Gminy Wąsosz z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Wąsosz jest organem prowadzącym.

                                                                                                                               Wójt Gminy Wąsosz

                                                                                                            (-) Czesław Ołdakowski

 Wąsosz, 28 stycznia 2022 r.

sporządziła: Agnieszka Wróblewska