Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Ogłoszenia

Lista Grantobiorców – III nabór

Przedstawiamy listę wniosków z III naboru zakwalifikowanych do udziału w Projekcie Grantowym, w ramach projektu pt. „Montaż urządzeń OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wąsosz”.

Jednocześnie informujemy, iż osoby zakwalifikowane do programu grantowego mogą kontaktować się z urzędem gminy w celu ustalenia terminu podpisania umowy.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w powiecie grajewskim

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku informuje o wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3 ) w dniu 12 stycznia 2021 r.  na części województwa podlaskiego (powiaty: m. Białystok i grajewski).

Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.

Dodatek osłonowy w 2022 r.

Dodatek osłonowy w 2022 to jeden z elementów tarczy antyinflacyjnej    

Od 4 stycznia wchodzi w życie i można już składać wnioski o dodatek osłonowy. Będzie on wypłacany w 2022 w dwóch ratach.

Wysokość dodatku osłonowego zależy od dochodu, ale też źródła ciepła.

Celem wprowadzenia dodatku osłonowego jest rekompensata dla obywateli za rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał najuboższym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Print This Post