Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Ogłoszenia

Nabór Nr PSFWP 2/2022 na dofinansowanie usług rozwojowych

Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 303/5631/2022 z dnia 17 listopada 2022 roku, zwiększył wartość projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”. W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku pełniący rolę Operatora PSF ogłasza nabór Nr PSFWP 2/2022 na dofinansowanie usług rozwojowych.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do usług rozwojowych – szkoleniowych, tj. szkolenie, egzamin, usługa o charakterze zawodowym realizowanych w formie stacjonarnej, zdalnej w czasie rzeczywistym oraz mieszanej (usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym).

Powyższe usługi (z możliwością dofinansowania) muszą być wpisane do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Kto skorzysta z zamrożenia cen prądu w 2023 roku?

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127 z późn. zm.) przewiduje 4 limity zużycia prądu:

  1.  2000 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej,
  2.  3000 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który prowadzi gospodarstwo rolne,
  3.  3000 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który posiada Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej,
  4.  2600 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkuje wspólnie z osobą posiadającą, w dniu wejścia w życie Ustawy, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Aby skorzystać z zamrożenia cen prądu w 2023 roku niezbędnym jest złożenie oświadczenia do sprzedawcy energii elektrycznej (zakładu energetycznego).

Rehabilitacja lecznicza w systemie ubezpieczenia społecznego rolników

KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS.
Każdego roku z rehabilitacji leczniczej za pośrednictwem KRUS korzysta około 14 tys. osób.

Print This Post