Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Ogłoszenia

Zawiadomienie – XXI Sesja Rady Gminy Wąsosz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079), zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca (środa), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wąsoszu, ul. Piaskowa 1 odbędzie się XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wąsosz.

Proponowany porządek obrad i projekty uchwał przekazuję w załączeniu.

Informacja

Informuje się mieszkańców Gminy Wąsosz, iż debata nad Raportem o stanie Gminy Wąsosz odbędzie się na najbliższej – XXI sesji Rady Gminy Wąsosz, która odbędzie się dnia 15 czerwca /środa/, o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wąsoszu, ul. Piaskowa 1.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie powinien złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy tj. do dnia 14 czerwca 2022 r.

Zgłoszenie mieszkańca

Print This Post