Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2024 roku
Harmonogram-Gmina-Wasosz-2024

Informacja o dofinansowaniu

promocja_azbest-21


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wąsosz za rok 2021

analiza-stanu-gospodarki-odpadami-w-2021


Przedsiębiorstwem odbierającym odpady komunalne z terenu gminy Wąsosz w 2020 roku będzie MPO Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul.42 Pułku Piechoty 48, Oddział w Grajewie, ul. Mickiewicza 6d.

Przypominamy, że każdą zmianę będącą podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zgłaszać w ciągu 14 dni od nastąpienia zmiany.

Opłaty należy uiszczać kwartalnie do 15 dnia miesiąca marca, czerwca, września, grudnia na rachunek bankowy: BS Szczuczyn oddział Wąsosz 22 8768 0003 2605 5101 2000 0310 bądź w kasie Urzędu Gminy Wąsosz.

PSZOK- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
mieści się na ul. Mazowieckiej 54 w Wąsoszu.

Godziny otwarcia:
piątek-9 00 – 14 00

od poniedziałku do czwartku po uzgodnieniu z Urzędem Gminy – tel. 86 273 10 01 w. 22

Do PSZOK-U DOSTARCZAMY NIEODPŁATNIE ODPADY TAKIE JAK:

 • Przeterminowane leki,
 • Zużyte baterie i akumulatory,
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • Małe zużyte opony,
 • Odpady zielone,
 • Papier i tekturę,
 • Szkło bezbarwne i kolorowe,
 • Metale,
 • Odpady wielomateriałowe,
 • Tworzywa sztuczne typu pet oraz plastik przemysłowo-gospodarcze

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Wąsoszu

REGULAMIN


Punkt zbierania odpadów folii po-rolniczej, sznurka, big bagów i innych

Firma Pośrednictwo Handlowo-Ubezpieczeniowe Barbara Skrodzka z siedzibą 18-420 Jedwabne ul. 250 – lecia 11 oferuje odbiór:

 – folii po-rolniczej pryzmowej czarnej i biało – czarnej,

– folii budowlanej,

– big – bagów,

– folii po belach białej i zielonej

worków po nawozach,

kanistrów,

– folii bezbarwnej

– twardego plastiku bez okuć metalowych,

–  rur po folii i rur pcv

od każdego rolnika i mieszkańca gminy.

           Folia pryzmowa czarna i czarno – biała nie może być zanieczyszczona i musi być związana w paczki do 30 kg.

W folii nie mogą się znajdować odpady komunalne, styropian, siatka po belach, sznurek, butelki plastikowe, paski po bandowaniu, itp.

Folia musi być sucha i składowana pod dachem.

Odbiór w/w odpadów jest płatny po 30 groszy za 1 kg.

Wydajemy karty przekazania odpadów w cenie po 30 zł za kartę.

W/w folię można dostarczyć własnym sprzętem na miejsce składowania w miejscowości Kaimy 5, gmina Jedwabne.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr 602556281 lub 602252234.


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wąsosz za rok 2018

analizastanugospodarkiodpadamiw2018-1


LISTA PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINA WĄSOSZ

LISTA-PODMIOTOW-WPISANYCH-

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w poszczególnych latach:

Rok Poziom recyklingu
2020 r. 52,32%
2019 r. 43,06%
2018 r. 31,80%
2017 r. 23,18%
2016 r. 24,53%

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wąsosz za rok 2019

analiza-stanu-gospodarki-odpadami-w-2019


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wąsosz za rok 2020
analiza-stanu-gospodarki-odpadami-w-2020

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wąsosz za rok 2020

analiza-stanu-gospodarki-odpadami-w-2023