Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Przedsiębiorstwem odbierającym odpady komunalne z terenu gminy Wąsosz w 2019 roku będzie MPO Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul.42 Pułku Piechoty 48, Oddział w Grajewie, ul. Mickiewicza 6d.

Przypominamy, że każdą zmianę będącą podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zgłaszać w ciągu 14 dni od nastąpienia zmiany.

Opłaty należy uiszczać kwartalnie do 15 dnia miesiąca marca, czerwca, września, grudnia na rachunek bankowy: BS Szczuczyn oddział Wąsosz 71 8768 0003 2605 5101 2000 0010 bądź w kasie Urzędu Gminy Wąsosz.

PSZOK- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
mieści się na ul. Mazowieckiej 54 w Wąsoszu .

Godziny otwarcia:
wtorek- 800-1500, piątek-800-1500.

Do PSZOK-U DOSTARCZAMY NIEODPŁATNIE ODPADY TAKIE JAK:

 • Przeterminowane leki,
 • Zużyte baterie i akumulatory,
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • Małe zużyte opony,
 • Odpady zielone,
 • Papier i tekturę,
 • Szkło bezbarwne i kolorowe,
 • Metale,
 • Odpady wielomateriałowe,
 • Tworzywa sztuczne typu pet oraz plastik przemysłowo-gospodarcze
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych – 2019