Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2020 roku
harmonogram-Wąsosz-2020

Przedsiębiorstwem odbierającym odpady komunalne z terenu gminy Wąsosz w 2020 roku będzie MPO Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul.42 Pułku Piechoty 48, Oddział w Grajewie, ul. Mickiewicza 6d.

Przypominamy, że każdą zmianę będącą podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zgłaszać w ciągu 14 dni od nastąpienia zmiany.

Opłaty należy uiszczać kwartalnie do 15 dnia miesiąca marca, czerwca, września, grudnia na rachunek bankowy: BS Szczuczyn oddział Wąsosz 71 8768 0003 2605 5101 2000 0010 bądź w kasie Urzędu Gminy Wąsosz.

PSZOK- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
mieści się na ul. Mazowieckiej 54 w Wąsoszu .

Godziny otwarcia:
wtorek- 800-1500, piątek-800-1500.

Do PSZOK-U DOSTARCZAMY NIEODPŁATNIE ODPADY TAKIE JAK:

 • Przeterminowane leki,
 • Zużyte baterie i akumulatory,
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • Małe zużyte opony,
 • Odpady zielone,
 • Papier i tekturę,
 • Szkło bezbarwne i kolorowe,
 • Metale,
 • Odpady wielomateriałowe,
 • Tworzywa sztuczne typu pet oraz plastik przemysłowo-gospodarcze

Punkt zbierania odpadów folii porolniczej, sznurka, big bagów i innych

Firma Pośrednictwo Handlowo – Ubezpieczeniowe
Barbara Skrodzka
ul. 250 – lecia 11
18-420 Jedwabne
lokalizacja bazy: Kaimy 5

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wąsosz za rok 2018

analizastanugospodarkiodpadamiw2018-1

LISTA PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINA WĄSOSZ

Lp. Nazwa firmy lub imię        i nazwisko   Oznaczenie siedziby (adres)   Numer identyfikacji podatkowej (NIP)   Numer identyfikacyjny REGON   Numer rejestrowy   Data uzyskania
wpisu
  1. MPO Sp. z o. o.   ul. 42 Pułku Piechoty 48 15-950 Białystok   542-020-10-38 050025892 1/2012 09.01.2012 r.
  2.     Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Łomża ul. Akademicka 22 18-400 Łomża 718-214-18-32       361102927 1/2015 27.10.2015 r.
  3. KOMA Sp. z o.o Sp. k.     ul. Sikorskiego 19c 19-300 Ełk   848-186-01-85 281398080 1/2018 06.12.2018 r.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w poszczególnych latach:

Rok Poziom recyklingu
2018 r. 31,80%
2017 r. 23.18%
2016 r. 24,53%