Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Zaopatrzenie w wodę i gospodarka ściekowa

Zaopatrzenie w wodę i gospodarka ściekowa

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Decyzja-w-sprawie-zatwierdzenia-taryfy-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode


stawki-woda-scieki-decyzja


Opłaty za wodę i ścieki należy uiszczać na rachunek bankowy:

BS Szczuczyn oddział Wąsosz

85 8768 0003 2605 5101 2000 0340


Wykaz firm asenizacyjnych posiadających aktualne zezwolenie na odbiór i transport nieczystości płynnych z terenu gminy Wąsosz

  Lp.    Nazwa i adres firmy  NIP  Telefon
1.MPO Sp. z o.o.
ul. 42 pułku Piechoty 48 15-950 Białystok  
542-020-10-3885 676 83 00

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Lp.Imię i nazwisko lub nazwa firmyAdres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcyData wydania zezwoleniaOkres obowiązywania zezwolenia, data wygaśnięcia lub zmiany zezwoleniaRodzaj prowadzonej działalności
1.MPO Spółka z o.o.Białystok ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok10.05.2013 r.Okres obowiązywania 10 lat od uprawomocnienia decyzji. Zmiana zezwolenia nastąpiła 18.02.2020 r. na wniosek z dnia 10.02.2020 r.Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Print This Page