Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Zaopatrzenie w wodę i gospodarka ściekowa

Zaopatrzenie w wodę i gospodarka ściekowa

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Decyzja-w-sprawie-zatwierdzenia-taryfy-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode


stawki-woda-scieki-decyzja


Opłaty za wodę i ścieki należy uiszczać na rachunek bankowy:

BS Szczuczyn oddział Wąsosz

85 8768 0003 2605 5101 2000 0340

bądź w kasie Urzędu Gminy Wąsosz.


Firmy ascenizacyjne posiadające aktualne pozwolenie na odbiór nieczystości płynnych z terenu gminy Wąsosz

  Lp.    Nazwa i adres firmy  NIP  Telefon
1.MPO Sp. z o.o.
ul. 42 pułku Piechoty 48 15-950 Białystok  
542-020-10-3885 676 83 00

Print This Page