Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Zaopatrzenie w wodę i gospodarka ściekowa

Zaopatrzenie w wodę i gospodarka ściekowa

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

taryfa-za-zbiorowe-zaopatrzenie-w-wode

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Decyzja-w-sprawie-zatwierdzenia-taryfy-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode


stawki-woda-scieki-decyzja


Opłaty za wodę i ścieki należy uiszczać na rachunek bankowy:

BS Szczuczyn oddział Wąsosz

85 8768 0003 2605 5101 2000 0340


Wykaz firm asenizacyjnych posiadających aktualne zezwolenie na odbiór i transport nieczystości płynnych z terenu gminy Wąsosz

  Lp.    Nazwa i adres firmy  NIP  Telefon
1.MPO Sp. z o.o.
ul. 42 pułku Piechoty 48 15-950 Białystok  
542-020-10-3886 273 80 15
2.WC SERWIS SP. Z O.O.
ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
648-273-04-0832 278 45 31
3.Toi Toi Polska SP. Z O.O.118-004-27-84804 204 204
4.mToilet SP. Z O.O.536-193-84-86800 000 800

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Lp.Imię i nazwisko lub nazwa firmyAdres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcyData wydania zezwoleniaOkres obowiązywania zezwolenia, data wygaśnięcia lub zmiany zezwoleniaRodzaj prowadzonej działalności
1.
MPO Spółka z o.o.Białystok ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok25.04.2023 r.Okres obowiązywania 10 lat od uprawomocnienia się decyzji tj 11.05.2023 r.Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2.WC SERWIS SP. Z O.O. Ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze25.05.2022 r.Okres obowiązywania 10 lat od uprawomocnienia się decyzji tj 13.06.2022 r.Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
3.Toi Toi Polska SP. Z O.O.ul. Płochocińska 29
03-044 Warszawa
11.01.2023 r.Okres obowiązywania 10 lat od uprawomocnienia się decyzji tj 30.01.2023 r.Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
4.mToilet Sp. z o.oul. Toruńska 31
03-226 Warszawa
31.01.2023 r.Okres obowiązywania 10 lat od uprawomocnienia się decyzji tj. 20.02.2023 r.Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych