Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Demografia

Demografia

Zgodnie z rejestrem mieszkańców ludności stan ludności gminy Wąsosz na 31 grudnia 2018 r., przedstawia się następująco:

WĄSOSZ – GMINA             3757
BAGIENICE 122
BUKOWO DUŻE 119
JAKI 78
KĘDZIOROWO 224
KOLONIA GRÓDŹ 28
KOLONIA ŁAZY 11
KOMOSEWO 110
KUDŁACZEWO 45
ŁAWSK 585
ŁEMPICE 149
MODZELE 88
NIEBRZYDY 37
NIECIKI 184
SULEWO-KOWNATY 141
SULEWO-PRUSY 121
SZYMANY 56
WĄSOSZ 1177
ZALESIE 118
ŻEBRY 364

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI

 Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 49 48 97
3 24 18 42
4-5 41 34 75
6 22 16 38
7 26 22 48
8-12 123 103 226
13-15 64 68 132
16-17 51 47 98
18 24 23 47
19-65 1260 0 1260
19-60 0 1009 1009
> 65 230 0 230
> 60 0 455 455
ogółem 1914 1843 3757

Ilość urodzeń i zgonów na terenie Gminy Wąsosz w latach 2016-2018

Urodzenia
2016 r2017 r2018 r
402643
Zgony
2016 r2017 r2018 r
364752

Liczba mieszkańców gminy systematycznie maleje, w stosunku do roku ubiegłego liczba osób zameldowanych zmniejszyła się o 54 osoby.