Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Ogłoszenia

Zagubiony pies szuka właściciela

Przy drodze relacji Komosewo – Żebry błąka się bezpański pies, który został porzucony przez właściciela lub uciekł z posesji. 

Właściciela lub osobę, która rozpoznaje psa, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Wąsosz pod numerem tel. 86 273 10 01 wew. 15 w godzinach pracy urzędu.

Informacja o dofinansowaniu

Gmina Wąsosz informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz” jest dofinansowane w 2023/2024 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Programu Priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.  

Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe Podlasie

Razem budujemy bezpieczny region

Misja Wojska Polskiego na Podlasiu to nie tylko ochrona granic – to także partnerstwo w budowaniu silnej wspólnoty. Działania Sił Zbrojnych nie ograniczają się zaś do obecności w sytuacjach kryzysowych, ale są też wsparciem dla lokalnych inicjatyw
i działań prewencyjnych.

Razem tworzymy silne społeczeństwo i wzmacniamy odporność państwa.

#WZZPodlasie #wojskopolskie #BezpiecznePodlasie

Zwrot podatku akcyzowego 2024

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
 •  w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
  od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

ZAWIADOMIENIE

Wąsosz, 29 stycznia 2024 r.

Gminna Spółka Wodna Wąsosz

Delegaci na Walne Zgromadzenie

Spółki Wodnej Wąsosz

  

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie  ze statutem Gminnej Spółki Wodnej Wąsosz, informuję że w dniu 15 lutego  2024 roku o godzinie 11.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wąsoszu.

Proponowany porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania i powołanie na wniosek Przewodniczącego zebrania, protokolanta Walnego Zgromadzenia.
 3. Sprawozdanie Zarządu Spółki z wykonania zadań z zakresu konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych za rok 2023.
 4. Sprawozdanie finansowe GSW Wąsosz za rok 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi GSW.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i budżetu na rok 2024.
 7. Ustalenie wysokości składki na rok 2024 r.
 8. Sprawy różne, zapytania.
 9. Zakończenie obrad.

                                      Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Wąsosz

                                        /-/ Roman Karwowski