Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz

Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe Podlasie

Dowódca Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie gen. bryg. Arkadiusz Mikołajczyk informuje, iż zwiększona obecność szkoleniowa Wojska Polskiego w województwach podlaskim i lubelskim została wymuszona rosnącą presją na granicę polsko-białoruską. Szkolimy się poza poligonem wzdłuż wschodniej granicy PL, aby demonstrować naszą wolę i zdolność przeciwstawienia się każdemu zagrożeniu RP. W operacji biorą udział żołnierze wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Jesteśmy tu dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Dowódca Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie

gen. bryg. Arkadiusz Mikołajczyk

Informacja

W związku z powołaniem Społecznej Komisji Mieszkaniowej, Wójt Gminy Wąsosz informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o wynajem lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Mazowieckiej 43A w Wąsoszu.

Aby ubiegać się o przydział lokalu, należy przedłożyć do dnia 5 października 2023 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Wąsosz (pok.nr 13) następujące dokumenty:

  1. Wniosek o wynajem/zamianę lokalu komunalnego
  2. Deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego
  3. Oświadczenie o stanie majątkowym
  4. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

Nieterminowo złożone wnioski nie będą rozpatrywane.

Informacja – KRUS

Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że zgodnie z uchwałą nr 18 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 września 2023 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w IV kwartale 2023 r. wynosi 60,00 zł.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie informuje, że we wrześniu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1429,60 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w IV kwartale 2023 r. wynosi 143,00 zł.

Print This Post