Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz

#DomBezFormalności

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało rozwiązanie, które ułatwia budowę domów. Program #DomBezFormalności wszedł w życie z początkiem stycznia 2022 r.

Wprowadza znaczące ułatwienia w budowie domów do 70 m kw. powierzchni zabudowy. Dzięki programowi każdy, kto ma działkę budowlaną, może wybudować na niej ‒ w uproszczonej procedurze ‒ dom do 70 m kw. powierzchni zabudowy w celach mieszkaniowych lub rekreacyjnych. W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego warunki zabudowy wydawane są w 21 dni, a budowę można rozpocząć bezpośrednio po zgłoszeniu.

Z programu może skorzystać każdy, pod warunkiem, że inwestycja zaspokaja jego własne potrzeby mieszkaniowe lub potrzeby rekreacyjne. Nie ma znaczenia stan cywilny, status społeczny czy sytuacja rodzinna.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Wąsosz informuje, że w dniach 30.05., 31.05., 1.06. 2022 roku od rolników z terenu gminy Wąsosz odbierane będą odpady z foli rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i worków typu Big Bag.

W związku z powyższym wszyscy rolnicy, którzy posiadają w/w odpady proszeni są o dostarczenie ich na teren kopalni kruszywa w Wąsoszu (działka przy drodze powiatowej relacji Wąsosz-Bagienice, teren będzie oznakowany)

Harmonogram przyjęć odpadów z poszczególnych miejscowości:

Data, godzinaMiejscowość
30.05.2022 r.
godz. 10:00 – 16:00
Bagienice, Sulewo-Prusy, Sulewo-Kownaty, Zalesie, Kędziorowo, Kudłaczewo
31.05.2022 r.
godz. 8:30 – 16:00
Kolonia Łazy, Żebry, Komosewo, Bukowo Duże, Wąsosz, Łempice
01.06.2022 r.
godz. 8:30 – 16:00
Ławsk, Modzele, Jaki, Nieciki, Szymany, Niebrzydy

Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie odpady posegregowane i oczyszczone.

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa

Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej – pod takim hasłem w sobotę 21 maja w godz. od 13.00 do 17.00 będzie funkcjonował mobilny punkt rekrutacyjny na Łomżyńskich Bulwarach, w którym będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej: ile trwa, kto może do niej przystąpić i na czym polega. Na miejscu można będzie wypełnić wniosek o powołanie (dlatego warto zabrać dowód osobisty). 

 Kandydat do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową oraz dodatkowo – dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę.

Raport o stanie Gminy Wąsosz za rok 2021

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w terminie do dnia 31 maja 2022 r. Wójt Gminy Wąsosz przedstawia Radzie Gminy Wąsosz Raport o stanie Gminy Wąsosz za rok 2021.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Wąsosz zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Wąsosz, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Print This Post