Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz

Ogłoszenie

Wójt Gminy Wąsosz informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie dopełnili obowiązku zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, nowi użytkownicy zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni, osoby u których zaszła jakakolwiek zmiana np. podłączyli się do kanalizacji lub zmienili zbiornik bezodpływowy na oczyszczalnię przydomową, są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia wypełnionego i podpisanego zgłoszenia do Urzędu Gminy Wąsosz w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2021 r.

Inwestycje w gminie Wąsosz

Ponad 570 tys. zł z funduszy unijnych przeznaczył Zarząd Województwa Podlaskiego na projekty zgłoszone przez Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury.  

Dotacja w wysokości 117 tys. zł została przyznana gminie Wąsosz. Pieniądze pozwolą urządzić tor rowerowy – pumptrack, składający się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych hopek. Przeszkody toru wraz z zakrętami utworzą zamkniętą pętlę, po której można będzie jeździć w obu kierunkach. Koszt budowy toru wyniesie 348 tys. zł.

Apel do hodowców trzody chlewnej

ASF, czyli afrykański pomór świń – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

– nie kupujcie świn z niewiadomego źródła pochodzenia,

– utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,

– stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

– wyłóżcie maty nasączone środkami dezynfekcyjnymi przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których trzymane są świnie.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Główny Lekarz Weterynarii

Informacja

Informacja dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących w akcji wiosennej 2021 roku.

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień – zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących – metodą zrzutów z samolotów,

– w planowanym terminie: od 22 do 30 kwietnia 2021 r.

Print This Post