Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W piątek 12 kwietnia w Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu obyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP)

Turniej ten ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnejna terenie gminy Wąsosz

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pod nazwą:
Modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej
na terenie gminy Wąsosz

mająca na celu poprawę gospodarki wodno-kanalizacyjnej w gminie Wąsosz poprzez rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody, przebudowę przepompowni ścieków oraz układu dopływającego ścieków do oczyszczalni, wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zakup niezbędnego wyposażenia do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grajewie – ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie informuje o stwierdzeniu w dniu 11.04.2024 roku siódmego ogniska afrykańskiego pomoru świń w powiecie grajewskim u znalezionego, martwego dzika. Dzik został odnaleziony w okolicach miejscowości Ciemnoszyje. Dane geograficzne siódmego ogniska ASF to: N — 53 031 '17.0” E — 22 032’49.2” Stwarza to zwiększone ryzyko wystąpienia afrykańskiego pomoru Świń w stadach Świń, a zwłaszcza w promieniu 10 km od miejsca znalezienia dzików.

Nabór na stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej

Ruszyła I edycja „Podlaskiego programu wsparcia stypendialnego uczniów/uczennic szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne”. Do zdobycia jest kwota 6 tysięcy złotych. Kwota w 2024 roku przeznaczona na pomoc dla najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół z obszaru województwo podlaskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 roku. Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.