Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz

Wykaz nieruchomości mienia gminnego Gminy Wąsosz przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Wójt Gminy Wąsosz podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Wąsosz została przeznaczona do zbycia następująca nieruchomość:

Informacja

Na podstawie umowy nr DIT-I.3031.49.2021 zawartej w dniu 09 czerwca 2021 roku w Białymstoku, Gmina Wąsosz otrzymała od  Województwa Podlaskiego pomoc finansową na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem  dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w kwocie: 40 000,00 zł.

Obchody 103. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Lista Grantobiorców – II nabór

Przedstawiamy listę wniosków z II naboru zakwalifikowanych do udziału w Projekcie Grantowym, w ramach projektu pt. „Montaż urządzeń OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wąsosz”.

Jednocześnie informujemy, iż osoby zakwalifikowane do programu grantowego mogą kontaktować się z urzędem gminy w celu ustalenia terminu podpisania umowy.

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego).

Print This Post