Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz

Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od dnia 1 marca 2021 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2021 r. podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. , poz. 353) – wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 104,24%, nie mniej niż o kwotę 50 zł.

W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 15.02.2021 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2021 r. wynosi 1.013 zł 63 gr. (wzrost o 4,24%).

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2243) oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżania ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 540 z późn. zm.), zmienionego rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1412) i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2020 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 683), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza publiczny przetarg ustny (licytowany) ograniczony na sprzedaż nieruchomości, wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Wąsosz, powiat grajewski, województwo podlaskie.

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Dnia 27 stycznia 2021 roku, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) – zwany dalej NSP 2021.

Wójt Gminy Wąsosz – Gminny Komisarz Spisowy w Wąsoszu ogłasza otwarty
i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: 1 – 16 lutego 2021 roku

Print This Post