Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz

Zagubiony pies szuka właściciela

Przy drodze relacji Komosewo – Żebry błąka się bezpański pies, który został porzucony przez właściciela lub uciekł z posesji. 

Właściciela lub osobę, która rozpoznaje psa, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Wąsosz pod numerem tel. 86 273 10 01 wew. 15 w godzinach pracy urzędu.

Informacja o dofinansowaniu

Gmina Wąsosz informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz” jest dofinansowane w 2023/2024 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Programu Priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.  

Zagubione psy szukają właścicieli

W miejscowościach Wąsosz oraz Sulewo błąkają się bezpańskie psy, które zostały porzucone przez właściciela lub uciekły z posesji. 

Właściciela lub osobę, która rozpoznaje psy, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Wąsosz pod numerem tel. 86 273 10 01 wew. 15 w godzinach pracy urzędu.

Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe Podlasie

Razem budujemy bezpieczny region

Misja Wojska Polskiego na Podlasiu to nie tylko ochrona granic – to także partnerstwo w budowaniu silnej wspólnoty. Działania Sił Zbrojnych nie ograniczają się zaś do obecności w sytuacjach kryzysowych, ale są też wsparciem dla lokalnych inicjatyw
i działań prewencyjnych.

Razem tworzymy silne społeczeństwo i wzmacniamy odporność państwa.

#WZZPodlasie #wojskopolskie #BezpiecznePodlasie

Zwrot podatku akcyzowego 2024

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  •  w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
    od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.