Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych

W Urzędzie Gminy Wąsosz został uruchomiony Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych

Profile zaufane to duża szansa na rozpowszechnienie się elektronicznej komunikacji z administracją, profil ten jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu. Profil jest bezpłatny, a jego utworzenie wymaga jednorazowej wizyty w tzw. punkcie potwierdzania profili zaufanych.

Informacja

INFORMACJA

O PRZYSTĄPIENIU DO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) informuję, że Gmina Wąsosz przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

              Wójt Gminy Wąsosz

           (-) Czesław Ołdakowski

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wąsosz

Wójt Gminy Wąsosz, działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) zawiadamia, że zgodnie z uchwałą nr XXIV/210/2022 Rady Gminy Wąsosz z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Wąsosz (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 6001) – zostały uchwalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wąsosz.

Print This Post