Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > INFORMACJA

INFORMACJA

Na terenie Gminy Wąsosz wyznaczono następujące punkty wydawania mieszkańcom tabletek jodku potasu:

Nazwa jednostkiAdresObszar odpowiedzialności
Gminny Ośrodek ZdrowiaPlac Rzędziana 11
19-222 Wąsosz
Kolonia Gródź, Kolonia Łazy, Żebry,
Bukowo Duże, Łempice
Szkoła Podstawowa
w Ławsku
Ławsk 107
19-222 Wąsosz
Ławsk, Jaki, Szymany, Niebrzydy, Nieciki, Modzele
Szkoła Podstawowa
w Sulewie
Sulewo-Prusy 18
19-222 Wąsosz
Bagienice, Kudłaczewo, Sulewo-Kownaty, Sulewo-Prusy, Komosewo, Zalesie, Kędziorowo
Szkoła Podstawowa
w Wąsoszu
ul. Piaskowa 31
19-222 Wąsosz
Wąsosz

Realizacja polega na podaniu jednorazowej dawki preparatu ze stabilnym jodem dla osób z ogółu ludności w następujących grupach dawkowania:

1.  Dorośli i dzieci (od 12 lat do 60 lat): 100 mg jodu (2 tabletki)

2.  Dzieci od 3 do 12 lat: 50 mg jodu (1 tabletka)

3.  Dzieci od miesiąca do 3 lat: 25 mg jodu (½ tabletki)

4.  Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc: 12,5 mg jodu (¼ tabletki)

5.  Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek): 100 mg jodu (2 tabletki)

W związku z powyższym, z chwilą ogłoszenia akcji wydawania tabletek, osoby
z wymienionych grup ryzyka powinny zgłaszać się w wyznaczonych dla nich w gminie punktach wydawania z ważnym dokumentem tożsamości.

Dla osób niepełnoletnich preparat pobiera rodzic lub opiekun prawny.

UWAGA!

NIE MA POTRZEBY SPOŻYWANIA TABLETEK PRZEZ OSOBY NIE NALEŻĄCE

DO GRUP RYZYKA A SPOŻYCIE TABLETEK W ILOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ

PRZEWIDZIANA DLA KAŻDEJ Z GRUP MOŻE POWODOWAĆ KOMPLIKACJE

ZDROWOTNE I NIE JEST WSKAZANE ZE WZGLĘDÓW MEDYCZNYCH.

Tabletki wydawane będą bezpłatnie.

Aktualne informacje w zakresie zagrożenia oraz organizacji pracy punktów wydawania można uzyskać pod nr telefonów  86 273 10 01 w. 26

Wójt Gminy Wąsosz

Czesław Ołdakowski

Print This Post