Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na lata 2023-2027

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na lata 2023-2027

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury w związku z opracowywaniem LSR na lata 2023-2027 zwraca się z prośbą do osób młodych (do 25 roku życia) o wypełnienie poniższej ankiety:

Ankieta

Dane statystyczne pokazują iż nasz cały obszar boryka się z wyludnieniem, starzeniem się społeczeństwa oraz odpływem ludzi młodych.
Chcielibyśmy w naszej strategii ująć operacje na rzecz lokalnego środowiska młodzieżowego, w tym działań integrujących oraz animujących.

Prosimy o poświęcenie kilku minut i wypełnienie powyższej ankiety.

Ankieta jest anonimowa, a wyniki posłużą do opracowania ogólnego raportu.