Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury rozpoczęła prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju, która będzie służyła przez kolejne lata naszym mieszkańcom i pozwoli na realizację szeregu przedsięwzięć finansowanych z krajowych i unijnych funduszy.

Podstawą opracowania strategii będą opinie mieszkańców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz biznesu dotyczące w szczególności problemów i potrzeb wspólnych dla całego obszaru działania LGD oraz poszczególnych gmin.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich do wzięcia aktywnego udziału w badaniach opinii.


Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców LGD Biebrzański Dar Natury.

Wypełnienie ankiety nie powinno zająć dłużej niż 5 min.

Link do ankiety

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=2f35b872&b=bcf41a92b&c=39f60c4a

Print This Post