Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Zarządzenie NR 384/2023 Wójta Gminy Wąsosz z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Wąsosz

Zarządzenie NR 384/2023 Wójta Gminy Wąsosz z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Wąsosz

Zarzadzenie-Nr-3842023-Wojta-Gminy-Wasosz-z-dnia-28-marca-2023-r