Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Wąsosz, 29 stycznia 2024 r.

Gminna Spółka Wodna Wąsosz

Delegaci na Walne Zgromadzenie

Spółki Wodnej Wąsosz

  

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie  ze statutem Gminnej Spółki Wodnej Wąsosz, informuję że w dniu 15 lutego  2024 roku o godzinie 11.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wąsoszu.

Proponowany porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania i powołanie na wniosek Przewodniczącego zebrania, protokolanta Walnego Zgromadzenia.
  3. Sprawozdanie Zarządu Spółki z wykonania zadań z zakresu konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych za rok 2023.
  4. Sprawozdanie finansowe GSW Wąsosz za rok 2023.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi GSW.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i budżetu na rok 2024.
  7. Ustalenie wysokości składki na rok 2024 r.
  8. Sprawy różne, zapytania.
  9. Zakończenie obrad.

                                      Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Wąsosz

                                        /-/ Roman Karwowski