Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Artykuły użytkownika: Patryk Staniszewski

Zawiadomienie – XXIX Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), zawiadamiam, że w dniu 5 grudnia 2023 r. (wtorek), o godz. 9:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8 odbędzie się XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wąsosz.

Proponowany porządek obrad i projekty uchwał przekazuję w załączeniu.

INFORMACJA

Na podstawie umowy nr DIT-I.3031.86.2023 zawartej w dniu 29 maja 2023 roku w Białymstoku, Gmina Wąsosz otrzymała od Województwa Podlaskiego pomoc finansową na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w kwocie: 20 000,00 zł

Print This Post