Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > III Sesja Rady Gminy Wąsosz

III Sesja Rady Gminy Wąsosz

Dnia 12.06.2024 r. odbyła się III Sesja Rady Gminy Wąsosz. Było to wyjątkowe spotkanie, w którym udział wzięli zaproszeni goście.

Komendant Powiatowy PSP w Grajewie – st. kpt. Jarosław Szeszko, przedstawił szczegółowe sprawozdanie z działalności komendy ze specjalnym uwzględnieniem jej działalności na terenie Gminy Wąsosz, zwracając uwagę na liczbę interwencji, nowy sprzęt, którym dysponują jednostki z terenu naszej gminy, oraz plany dotyczące szkoleń i modernizacji.

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie – mł. insp. dr Wojciech Bajeński, omówił stan bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2023 rok w Gminie Wąsosz, wskazując na spadek liczby przestępstw, bardzo wysoki procent ich wykrywalności oraz skuteczność działań prewencyjnych. Zostały również poruszone kwestie dotyczące współpracy z lokalną społecznością.

Pani Wioletta Gutowska Pielęgniarka Naczelna Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie przedstawiła kompleksowy raport o działalności ZPOZ. Zwróciła uwagę na ilość i jakość udzielanych świadczeń, nowe programy profilaktyczne oraz inwestycje w nowoczesny sprzęt medyczny. Podkreśliła również rolę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wąsoszu, który odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu opieki zdrowotnej naszym mieszkańcom.

Wójt Tomasz Krukowski szczegółowo przedstawił sprawozdanie z działań podjętych od ostatniej sesji Rady Gminy Wąsosz. Obejmowały one m.in. realizację inwestycji, pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz bieżące funkcjonowanie gminy.

Podczas sesji poruszono wiele ważnych tematów, dokonano wymiany cennych informacji co pozwoli na wypracowanie nowych rozwiązań, które mają na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

Dziękujemy wszystkim za aktywny udział i zaangażowanie! Wierzymy, że współpraca z naszymi służbami przyniesie dalsze korzyści dla całej społeczności.