Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Informacja

Informacja

Na podstawie umowy nr 6070/23/B-LZ/PZ-1283/DSR zawartej w dniu 09 października 2023 r. w Białymstoku, realizując zadanie Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wąsosz dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku jednostka OSP w Wąsoszu otrzymała dofinansowanie w formie dotacji kosztów w kwocie: 565 000,00 zł

W ramach powyższej pomocy finansowej jednostka OSP Wąsosz zakupiła średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo FLD3C FL

Zakupu dokonano z następujących źródeł:

Kwota dotacji NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Białymstoku – 565 000,00

Kwota dotacji  Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – 150 000,00

Kwota dotacji z budżetu Gminy Wąsosz – 276 397,00 zł

Kwota dotacji  Funduszu Ubezpieczeń – 95 000,00 zł

Kwota dotacji Powiatu Grajewskiego – 50 000,00 zł

Razem:  1 136 397,00 zł       

informacja-o-upoblicznieniu-dotacji-Wasosz