Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > INFORMACJA

INFORMACJA

Na podstawie umowy nr DIT-I.3031.86.2023 zawartej w dniu 29 maja 2023 roku w Białymstoku, Gmina Wąsosz otrzymała od Województwa Podlaskiego pomoc finansową na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w kwocie: 20 000,00 zł

W ramach powyższej pomocy finansowej zakupiono:

  1. Prądownica wodna Turbo – 5 szt.
  2. Buty specjalne – 1 szt.
  3. Klucz do łączników – 4 szt.
  4. Przełącznik/redukcja 75/52 – 4 szt.
  5. Przewody hydrauliczne Lukas – 1szt.
  6. Wąż W52 – 2szt.

Powyższy sprzęt przekazano jednostkom OSP Wąsosz, OSP Żebry, OSP Ławsk,
OSP Kędziorowo, OSP Nieciki oraz OSP Bukowo Duże.

Zakupu dokonano z następujących źródeł:

Opłacono z dotacji Województwa Podlaskiego – 20 000,00

Budżet Gminy Wąsosz – 0,00

Razem:  20 000,00 zł       

do-info