Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > INFORMACJA

INFORMACJA

Na podstawie umowy Nr 7446/23/B-LZ/PZ-4039/DMS zawartej w dniu 23 listopada 2023 r. w Białymstoku, realizując zadanie Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kędziorowie dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku jednostka OSP w Kędziorowie otrzymała dofinansowanie w formie dotacji kosztów w kwocie: 10 000,00 zł

W ramach powyższej pomocy finansowej zakupiono:

  1. Ubranie specjalne – 3 szt.
  2. Rękawice specjalne – 2 szt.

Zakupu dokonano z następujących źródeł:

Kwota dotacji NFOŚiGW – 9 500,00

Kwota dotacji WFOŚiGW w Białymstoku – 500,00

Kwota dotacji z budżetu Gminy Wąsosz – 1 000,00 zł

 Razem:  11 000,00 zł   

informacja-o-upoblicznieniu-dotacji-Kedziorowo