Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > INFORMACJA

INFORMACJA

Na podstawie umowy nr 7445/23/B-LZ/PZ-1647/DMS zawartej w dniu 23 listopada 2023 r. w Białymstoku, realizując zadanie Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławsku dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku jednostka OSP w Ławsku otrzymała dofinansowanie w formie dotacji kosztów w kwocie: 25 000,00 zł

W ramach powyższej pomocy finansowej zakupiono:

  1. Hełm strażacki – 11 szt.
  2. Ubranie specjalne – 1 szt.
  3. Kombinezon ochronny na owady – 1 szt.

Zakupu dokonano z następujących źródeł:

Kwota dotacji NFOŚiGW – 24 500,00

Kwota dotacji WFOŚiGW w Białymstoku – 500,00

Kwota dotacji z budżetu Gminy Wąsosz – 2 500,00 zł

Razem:  27 500,00 zł   

informacja-o-upoblicznieniu-dotacji-Lawsk