Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grajewie – ASF

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grajewie – ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie informuje o stwierdzeniu w dniu 11.04.2024 roku siódmego ogniska afrykańskiego pomoru świń w powiecie grajewskim u znalezionego, martwego dzika. Dzik został odnaleziony w okolicach miejscowości Ciemnoszyje. Dane geograficzne siódmego ogniska ASF to: N — 53 031 '17.0” E — 22 032’49.2” Stwarza to zwiększone ryzyko wystąpienia afrykańskiego pomoru Świń w stadach Świń, a zwłaszcza w promieniu 10 km od miejsca znalezienia dzików.

W związku z powyższym należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji, gdyż tylko to może uchronić gospodarstwo przed wniknięciem wirusa do stada:

  1. utrzymywać świnie w odrębnych, zamykanych pomieszczeniach;
  2. karmić paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych;
  3. stosować odzież ochronną oraz osobne obuwie do wyłącznego użycia w chlewni;
  4. czyścić i dezynfekować narzędzia i sprzęt wykorzystywany do obsługi świń;
  5. przestrzegać zakazu wstępu osób postronnych do gospodarstwa;
  6. zabezpieczyć budynki gospodarskie przed dostępem zwierząt domowych i dzikich;
  7. stosować maty dezynfekcyjne, nasączone środkiem dezynfekcyjnym, w wejściach i wyjściach do/z budynków, w których utrzymywana jest trzoda chlewna oraz na wejściach i wjazdach na teren gospodarstwa.

Rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji może uchronić gospodarstwo przed wniknięciem wirusa do stada.

Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa ASF odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może wprowadzić patogen do gospodarstwa. Podobnym wektorem są zwierzęta domowe i dzikie, które przemieszczając się w sposób niekontrolowany do pomieszczeń, w których utrzymywana jest trzoda chlewna, mogą spowodować przeniesienie czynnika zakaźnego.

Rozprzestrzenianie wirusa może nastąpić również poprzez zanieczyszczona paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Dlatego też, tak ważne jest zachowanie higieny, stosowanie środków dezynfekcyjnych, stosowanie odzieży ochronnej oraz przestrzeganie pozostałych zasad bioasekuracji w zabezpieczeniu swojego gospodarstwa.

Afrykański pomór Świń należy do chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu i jest wymieniony w załączniku nr 2 poz. 12 do ustawy z dnia I I marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2023 r, poz. 1075 ze zm.). Afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki.

W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie może przebiegać powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%.

Należy obserwować stan zdrowia świń, a o wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadomić lekarza weterynarii.

Wszystkie informacje na temat ASF znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin