Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnejna terenie gminy Wąsosz

Modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnejna terenie gminy Wąsosz

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pod nazwą:
Modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej
na terenie gminy Wąsosz

mająca na celu poprawę gospodarki wodno-kanalizacyjnej w gminie Wąsosz poprzez rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody, przebudowę przepompowni ścieków oraz układu dopływającego ścieków do oczyszczalni, wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zakup niezbędnego wyposażenia do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 23 lutego 2023 r. w Białymstoku zawarta została umowa pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Wąsosz. Umowa dotyczy przyznania Gminie Wąsosz pomocy w wysokości 2 867 685,00 zł na realizację operacji pn.: „Modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz”, łączna wartość projektu wynosi 3 674 852,55 zł

W ramach realizacji zadania zostaną:

  1. Wybudowane dwie przydomowe oczyszczalnie ścieków,
  2. Przebudowany układ dopływu ścieków do oczyszczalni i zainstalowany system wstępnego mechanicznego oczyszczania ścieków z większych zanieczyszczeń,
  3. Rozbudowana stacja uzdatniania wody w Wąsoszu poprzez budowę dodatkowego zbiornika na wodę i modernizację układu technologicznego,
  4. Przebudowa 4 przepompowni ścieków w Wąsoszu,
  5. Wybudowane nowe ujęcie wody na stacji uzdatniania wody w Wąsoszu,
  6. Zakup niezbędnych urządzeń do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej, w tym: ciągnika rolniczego, wozu asenizacyjnego, agregatu prądotwórczego i wuko do udrażniania rur kanalizacyjnych.
Informacja-na-strone