Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Informacja

Informacja

Informuje się mieszkańców Gminy Wąsosz, iż debata nad Raportem o stanie Gminy Wąsosz odbędzie się na najbliższej – XXVI sesji Rady Gminy Wąsosz, która odbędzie się dnia 14 czerwca /środa/, o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie powinien złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy tj. do dnia 13 czerwca 2023 r.

Zgłoszenie do pobrania: