Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Próbna ewakuacja

Próbna ewakuacja

Dzisiaj w Szkole Podstawowej w Wąsoszu odbyła się próbna ewakuacja.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie gotowości uczniów i personelu na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.

Syrena alarmowa rozległa się o godzinie 9:50. Nauczyciele natychmiast przystąpili do kierowania uczniów do wyjść ewakuacyjnych. Uczniowie zachowali spokój i opuścili budynek w ciągu zaledwie jednej minuty. Wszystko przebiegło sprawnie i zgodnie z planem, a uczniowie oraz kadra nauczycielska wykazali się dużą dyscypliną i odpowiedzialnością.

Na miejscu obecna była jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsoszu, która nadzorowała przebieg ewakuacji. Strażacy ocenili czas reakcji i sprawność ewakuacji jako bardzo dobre.

Próbna ewakuacja jest ważnym elementem przygotowania szkoły do sytuacji kryzysowych. Dzięki regularnym ćwiczeniom uczniowie i personel wiedzą, jak zachować się w razie zagrożenia i mogą szybko i bezpiecznie opuścić budynek.

Po przeprowadzeniu próbnej ewakuacji Strażacy z jednostki OSP KSRG Wąsosz zapoznali uczniów z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Dyrektor szkoły Pani Renata Karwowska podziękowała wszystkim za udział w ćwiczeniach i podkreśliła ich znaczenie dla bezpieczeństwa uczniów i personelu, ponieważ takie ćwiczenia są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo naszej społeczności.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zachęcamy do rozmów z dziećmi na temat dzisiejszej akcji i przypomnienia im, jak ważne jest przestrzeganie zasad ewakuacji.

Dziękujemy OSP KSRG Wąsosz oraz Szkole Podstawowej w Wąsoszu za zaangażowanie i wzorową współpracę!