Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > STARE, NOWE PIEŚNI I OBRZĘDY LUDOWE

STARE, NOWE PIEŚNI I OBRZĘDY LUDOWE

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2023, na realizację projektu „STARE, NOWE PIEŚNI  I OBRZĘDY LUDOWE”.

Do tegorocznej edycji programu wpłynęła rekordowa liczba 2 069 wniosków. Wyłoniono 345 beneficjentów,  projekt GOKiS znalazł się na 76 pozycji.

Program EtnoPolska oparty jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju – jest odpowiedzią na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności, zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich. Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

Projekt STARE, NOWE PIEŚNI I OBRZĘDY LUDOWE ma na celu aktywizację społeczności lokalnej Gminy Wąsosz poprzez odbudowanie tradycyjnych działań, niegdyś głęboko zakorzenionych w regionie i ukazanie we współczesnych kontekstach. Zadanie będzie polegało na odtworzeniu przez grupę teatralno-wokalną dawnych pieśni ludowych i obrzędów zaczerpniętych z przekazów najstarszych mieszkańców Gminy Wąsosz oraz na podstawie książki twórczyni ludowej z Wąsosza Jadwigi Solińskiej: „Tradycje i obyczaje w Wąsoszu Grajewskim i okolicach”. Efekty pracy warsztatowej zostaną zaprezentowane w nowoczesnych aranżacjach podczas 3 koncertów: Sulewie, Ławsku i Wąsoszu oraz w formie teledysku jako element promocji projektu i Wąsosza.