Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > Zawiadomienie – XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Zawiadomienie – XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), zawiadamiam, że w dniu 28 lipca 2023 r. (piątek), o godz. 10:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8 odbędzie się XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wąsosz.

Proponowany porządek obrad i projekty uchwał przekazuję w załączeniu.

Ustalam następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXVI Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zbiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Wąsosz.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy.

                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

 Leszek Nieszała

Projekty:

Projekt – pensum dla dyrektorów.pdf

Projekt – uchylenie informacji o przebiegu wykonania budżetu.pdf

Projekt – prace pielęgnacyjne pomnik przyrody.pdf

Zawiadomienie-XXVII-sesja-Rady-Gminy

Protokół

Protokół – XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.pdf