Kontrast:

Czcionka:

Tu jesteś: Gmina Wąsosz > Aktualności > OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

W związku z ogłoszeniem występowania suszy rolniczej na terenie gminy Wąsosz Wójt Gminy Wąsosz informuje:

PODSTAWĄ OSZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ NADAL BĘDZIE ZŁOŻENIE INDYWIDUALNIE PRZEZ POSZKODOWANEGO PRODUCENTA ROLNEGO WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI SUSZOWEJ

dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://aplikacje.gov.pl/app/susza/,

Aby złożyć wniosek przez aplikację należy mieć założony profil zaufany oraz przygotowane:

  • numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy  w pełnych wysokościach,
  • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

W przypadku, gdy rolnik chciałby dodatkowo (nie obowiązkowe), aby szacowania dokonała również komisja poprzez lustrację na miejscu, mogą zgłosić ten fakt do komisji w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania od 25.07.2023 do 4.08.2023 r. (nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy). Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, uprawy skoszone nie będą szacowane. Szacunki przez komisje nie gwarantują wyższej wypłaty odszkodowania.

Do wypełnienia wniosku o szacowanie strat potrzebne będzie:

  1. Kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023
  2. Umowa ubezpieczenia upraw  – w przypadku gdy uprawy są ubezpieczane
  3. Powinna być znana liczba zwierząt gospodarskich w rozbiciu na ich wiek.

BARDZO WAŻNE

Wszyscy muszą złożyć wniosek przez aplikację „szacowanie suszy” do 15 października, bez tego szacowanie komisji z Gminy nie będzie ważne.

Załącznik:

  1. Wniosek producenta rolnego

Wójt Gminy Wąsosz

Czesław Ołdakowski